niedziela, 9 grudnia 2018

GRUDZIEŃ 2018

GRUDZIEŃ 2018

Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

GRUDZIEŃ / I
Spędzimy czas w największej
w Europie kopalni krzemienia
RADOM
Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy.

GRUDZIEŃ / II
Sprawdzimy, dlaczego
w Wielkopolsce prezenty przynosi Gwiazdor
GNIEZNO, KALISZ
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.).
Wycinanie i poznawanie żnych sposobów łączenia papieru.
Zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych zgodnie z ich zasadami.

GRUDZIEŃ / III
Zabawimy  się w akwizytorów szczęścia
KATOWICE, TYCHY, BIERUŃ
Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych).
 Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).
Organizowanie zabaw z żnymi przyborami.

Grudzień to oczekiwanie na ...... Dlatego zrobiliśmy nasz świetlicowy kalendarz adwentowy. 
 
Spędzimy czas w największej w Europie kopalni krzemienia
         Początek grudnia to na Śląsku czas  Barbórki. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. 
        Obejrzeliśmy zdjęcia z przemarszu kopalnianej orkiestry przez Bieruń Nowy. 


        Poznaliśmy legendę o Skarbniku.  Skarbnik był postacią przychylną ludziom, ostrzegał górników przed grożącym tąpnięciem, zalaniem i pożarem, mógł także zaprzyjaźnić się z górnikami. Wykonaliśmy jego sylwetkę z papieru.             Dowiedzieliśmy się, że w kopalniach wydobywa się nie tylko węgiel, ale także miedź, złoto, siarkę, sól, krzemień, ropę czy nawet piasek.
             Wykonaliśmy prace plastyczne z "papierowych kamieni".

Sprawdzimy, dlaczego w Wielkopolsce 
prezenty przynosi Gwiazdor
         Dowiedzieliśmy się, że w Kaliszu mieszkała pewna starościanka Dorotka. Legenda  o niej była bardzo smutna. 
       Wiem, kto przynosi prezenty dzieciom mieszkającym w różnych regionach naszego kraju: Mikołaj, Dziadek Mróz, Dzieciątko czy Gwiazdka. 
          Wykonaliśmy światecznego skrzata z papieru. 


 


  Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie:
Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu”
Wykonaliśmy postacie w śląskich strojach z ... pudełek po butach. Za postaciami (na oknie) stworzyliśmy bojszowską ulicę w zimowej scenerii.

Świetlicowa Akademia Sztuki
Świąteczne witraże

  Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie:
Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni”
W zorganizowaniu zawodów pomogła nam Pani Agnieszka Sklorz. Przygotowała dla dzieci tor przeszkód, który dzieci pokonywały w parach. jedna osoba miała zawiązane oczy i wykonywała ćwiczenia, a druga nią kierowała. nazwaliśmy ten tor: "Zaufaj Mi".
Zabawimy  się w akwizytorów szczęścia
  Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie: 
 Dzień Mody Patriotycznej
W tym dniu w świetlicy królowały dwa kolory: biały i czerwony. 


  Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała"
Zadanie: 
 Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko”
W poniedziałek odbył się w świetlicy turniej pod tytułem "Kocham Cię Polsko". Gośćmi honorowymi były Panie Urszula Pomietło i Karolina Gwiszcz z Urzędu Gminy w Bojszowach. W trakcie zabawy łączyliśmy się telefonicznie z różnymi osobami: z pisarzem Juliuszem Wasilewskim (Warszawa), z doradcą metodycznym Anną Bentyn (Poznań) i z dziećmi ze świetlicy szkolnej (Kraków). Wszyscy zadawali naszym uczestnikom dodatkowe pytania.