poniedziałek, 2 kwietnia 2018

KWIECIEŃ 2018

KWIECIEŃ
TEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
4-6 kwietnia

Woda to życie
 Wie, jakie zniszczenia powoduje człowiek w środowisku wodnym.
Wie, na czym polega praca hydrologa.
Obserwuje i prowadzi doświadczenia przyrodnicze.
Rozróżnia i nazywa przedstawicieli ryb słonowodnych i słodkowodnych.
Zna znaczenie wody dla życia.
Pokazuje na mapie największe jeziora i rzeki Polski.
Wie, że jest czas na zabawę i wypoczynek.
9-13 kwietnia

Przyroda naszym skarbem
Wykonuje ekologiczne stroje, biżuterię, przedmioty codziennego użytku.
Zna osobliwości przyrody okolicy, w której mieszka.
Docenia piękno polskiej przyrody.
Wie, co można zrobić, aby zapobiec niszczeniu środowiska.
Wyjaśnia następstwa ruchu obiegowego Ziemi.
Wymienia nazwy zwierząt znajdujące się na listach w czerwonych księgach.
Wymienia i wskazuje na mapie polskie parki narodowe.
16-20 kwietnia

Wiosna w parku,
w ogrodzie i poezji
Projektuje dywan z kwiatów – układy symetryczne, geometryczne.
Wie, na czym polega architektura zieleni.
 Korzysta w swoich pracach z różnych technik plastycznych.
Wymienia nazwy roślin i zwierząt żyjących w ogrodzie i parku.
Wie, co jest potrzebne roślinom do życia.
Wie, w jaki sposób zachowywać się podczas burzy.
Szanuje przyrodę.
23-27 kwietnia

Zwierzęta i ich opiekunowie
Wie, na czym polega praca lekarza weterynarii.
Podejmuje obowiązki domowe związane z opieką nad psem
lub innym domowym stworzeniem.
Wie, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach domowych zwierząt.
Zna rasy psów i kotów.
Zna zwyczaje kotów.
 Orientuje się w zagrożeniach ze strony psów.
Radzi sobie w sytuacji porażki i zwycięstwa.
Stosuje się do zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zabaw i zajęć ruchowych.
Zna powiedzenia o zwierzętach  i stosuje je we właściwym kontekście.
Bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.
Wie, w jaki sposób obronić się przed atakiem psa, i przyjmuje
pozycję „żółwika”.

niedziela, 4 marca 2018

MARZEC 2018


 
TEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
5-9 marca

Wiosna budzi się do życia
Zna zwyczaje związane z nadejściem wiosny.
Wymienia i rozróżnia wiosenne kwiaty.
Wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku –
przyloty ptaków, kwitnienie wiosennych kwiatów, budzenie się zwierząt ze snu.
Zna zasady ochrony wiosennych kwiatów i ptaków.
Prowadzi obserwacje ptaków i ich zwyczajów.
Zna tradycje swojego regionu związane z odejściem zimy. Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z zachowaniem
bezpieczeństwa.
12-16 marca
19-23 marca
26-28 marca

Wiosną...
Tworzy pracę inspirowaną wyobraźnią.
Odróżnia pisankę od kraszanki, wydzieranki, rysowanki i skrobanki.
Tworzy przestrzenne prace techniczne, wykorzystując różnorodne materiały.
Wykonuje stroik wielkanocny według własnego pomysłu.
Przestrzega zasad savoir-vivre’u zachowania się przy stole.
Utożsamia się ze swoją rodziną i jej tradycjami oraz z regionem, w którym mieszka.
Kultywuje tradycje rodzinne i regionalne.
 Poznaje tradycje wielkanocne krajów europejskich i porównuje je z polskimi.
Składa życzenia SMS-em lub e-mailem.
Zawsze przestrzega regulaminu obowiązującego w trakcie zabaw sportowych i ruchowych.
29 marca  - 3 kwietnia
przerwa świąteczna