niedziela, 30 września 2018

PAŹDZIERNIK 2018


 
Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK / I
Obejrzymy piękne liście rozsypane pod Łowiczem
ŁOWICZ                                                                                          
Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację´ oraz zabawy badawcze.
Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej.
Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

PAŹDZIERNIK / II  
Pojedziemy do Rogowa, by podziwiać kolorowe drzewa
ROGÓW
Poznanie arboretum w Rogowie i zamku
Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.
Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych.
Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole.


PAŹDZIERNIK / III
Razem z  białowieskim wilkiem nauczymy się szanować przyrodę 
BIAŁOWIEŻA
Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych.
Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad „fair play”).

PAŹDZIERNIK / IV
Poswawolimy  z wiatrem i poznańskimi  koziołkami
POZNAŃ

Kształtowanie  nawyków higieny osobistej, otoczenia pracy i nauki.
Znaczenie spożywania owoców i warzyw.
Zachęcenie do uprawiania sportu.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci.

PAŹDZIERNIK / V
Sprawdzimy, czy po Książu krąży zjawa Daisy
KSIĄŻ, PSZCZYNA
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
Określenie nastroju aktualnej pogody i rozumienie pojęcia „szaruga jesienna”.
Wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych.
Przypomnienie o odpowiednim zachowaniu na cmentarzu.

Obejrzymy piękne liście rozsypane pod Łowiczem
       Wędrówkę po Łowiczu rozpoczęliśmy od poznania legendy "O diable Borucie". Dowiedzieliśmy się,       że Łowicz słynie nie tylko z produkcji przetworów, ale także z przepięknych strojów ludowych. Stroje te mieszkańcy noszą w dni świąteczne, np w Boże Ciało. 
      Powędrowaliśmy także do Sromowa, by podziwiać muzeum ruchomych rzeźb. Wiemy również, że niedaleko Łowicza leży Piątek - zwany pępkiem Polski. Jest to geograficzny środek naszego kraju 

Zabawa na 102!


 Lato zamknięte w słoiczkach

 

Świetlicowa Akademia Sztuki
Łowickie wycinanki - dziwna kompozycja

Smakowity piątek - degustacja dżemu z jabłek

Pojedziemy do Rogowa, by podziwiać kolorowe drzewa
      Powędrowaliśmy do Rogowa, do arboretum. Położone jest ono w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych. 
      Poznaliśmy także najbardziej znane w Polsce gatunki klonów i dębów. Podczas spaceru nazbieraliśmy liści, żeby wykonać pracę plastyczną.  Chwila relaksu i zabawy 
 Jesienna dama - wyklejanka z liści i plasteliny Świetlicowa Akademia Sztuki 
Klon - kolory jesieni  (malowanie farbami, wyklejanie)
 
 Rogowska Kolej Wąskotorowa 
       Dowiedzieliśmy się, że trasa wąskotorówki z licznymi stacyjkami i mostami prowadzi ze stacji Rogów Osobowy Wąskotorowy przez Rawę Mazowiecką do Białej Rawskiej. Jednakże na całym 49 kilometrowym odcinku jeżdżą jedynie pociągi specjalne. 
        Na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy znajduje się duża kolekcja zabytkowego taboru a także zaplecze całej kolejki, jest to też największa stacja na całej trasie kolejki.
         Zrobiliśmy też swoją wąskotorówkę w świetlicy.    Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie:
 „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.
       Zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej historii Bojszów oraz pokazu najważniejszych krzyży i kapliczek bojszowskich. Później udaliśmy się na wycieczkę. Trasa biegła ulicami Św. Jana i Gaikową. Byliśmy na miejscowym cmentarzu, by zobaczyć makietę starego kościoła, dzwon, kamienną Bożą Mękę oraz figurę św. Jana Chrzciciela.        
      Potem weszliśmy do Urzędu Gminy, w którym wiele lat temu mieściła się szkoła. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze przed figurą św. Floriana oraz pod Krzyżem Oświęcimskim. 
      Serdecznie dziękujemy pani Urszuli Pomietło za oprowadzenie nasz po urzędzie i upominki.