niedziela, 8 stycznia 2017

STYCZEŃ 2017

STYCZEŃ 2017
 Nasze plany w tym miesiącu ...
Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 I TYDZIEŃ
OTWIERAMY NOWY KALENDARZ
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec)
Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem
Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

 II TYDZIEŃ
   RUCH TO ZDROWIE

Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych
Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec)
Odwaga w sporcie i w życiu

III, IV TYDZIEŃ


FERIE ZIMOWE
 

sobota, 3 grudnia 2016

GRUDZIEŃ 2016

GRUDZIEŃ 2016
 Nasze plany w tym miesiącu ...


Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

I TYDZIEŃ
KAŻDY MOŻE
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM
Zapoznanie z historią biskupa Mikołaja
Dawanie radości innym – tradycja obdarowywania
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy

II TYDZIEŃ
ZIELONY GOŚĆ
W ŚWIETLICY
Utrwalenie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym
Narodzeniem na świecie
Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się
świętami
Zachęcenie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików

III, IV TYDZIEŃ
ŚWIĄTECZNA CEPELIADA
(2 tygodnie)

Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w naszym kraju (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych)
 Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
Organizowanie zabaw z żnymi przyborami