niedziela, 5 lutego 2017

LUTY 2017

LUTY 2017
 Nasze plany w tym miesiącu ...
Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 I TYDZIEŃ
W ZIMOWEJ SZACIE
Wskazywanie lekkomyślnych zachowań i zabaw, które mogą być przyczyną wypadków
Pogłębianie zainteresowań i pasji poznawczych.
Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie

II TYDZIEŃ
ŚWIAT BAJEK
Rozbudzenie zainteresowań  literaturą dziecięcą
Poszanowanie cudzej pracy i praw wynikających z ochrony prawa autorskiego
Tworzenie atmosfery zabawy

III TYDZIEŃ
CZWORONOŻNI PRZYJACIELE
Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby)
Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych
Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce

IV TYDZIEŃ
NA LUDOWĄ NUTĘ
Znaczenie twórczości ludowej w kulturze Narodowej
Zapoznanie z różnymi regionami Polski, ich twórczością, muzyką i strojami ludowymi.
Znaczenie rozwoju zainteresowań i współpracy ze środowiskiem w walce z agresją
 

niedziela, 8 stycznia 2017

STYCZEŃ 2017

STYCZEŃ 2017

STYCZEŃ 2017
 Nasze plany w tym miesiącu ...
Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 I TYDZIEŃ
OTWIERAMY NOWY KALENDARZ
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec)
Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem
Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

 II TYDZIEŃ
   RUCH TO ZDROWIE

Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych
Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec)
Odwaga w sporcie i w życiu

III, IV TYDZIEŃ


FERIE ZIMOWE
 

Spotkanie z panią pielęgniarką - jak udzielać pierwszej pomocy Wszystkim Babciom i Dziadkom
najserdeczniejsze życzenia ślą 
Świetliczaki