wtorek, 18 kwietnia 2017

KWIECIEŃ 2017

Nasze plany w tym miesiącu ... 


Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 I, II TYDZIEŃ
WIELKANOC
 TUŻ, TUŻ
Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wychowankom wypowiadanie się na tematy związane z rodziną i tradycją
Rozwijanie umiejętności odróżniania żartu od zachowań sprawiających innym przykrość
Stosowanie różnych technik zdobniczych

III, IV TYDZIEŃ
POWRÓT
SKRZYDLATYCH
PRZYJACIÓŁ
Uświadomienie dzieciom celowości migracji i warunków bytowania naszych skrzydlatych przyjaciół oraz ich roli  w ekosystemie.
Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza)
Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie


 Niespodziewany gość pod oknami świetlicy Portret z uśmiechem 


 Sto lat naszej Pani Beatce z okazji jej święta 

Wieczór pozytywnych emocji w świetlicy 

  
 


 Wesołych Świąt Wielkanocnych