niedziela, 27 maja 2018


CZERWIEC 2018TEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
4-8 czerwca

Magia ogrodu
Wypowiada się na temat rodzajów roślin uprawianych
w ogrodach.
Wyszukuje w tekście informacje dotyczące zwierząt –
sprzymierzeńców ludzi w obronie uprawianych roślin.
Wyszukuje informacje na temat różnych kwiatów ogrodowych.
Rozumie konieczność ochrony przyrody.
11-15 czerwca

Przed wakacjami
Zna sposoby przekazywania informacji poprzez formy użytkowe: list, SMS, e-mail, blog, Gadu-Gadu.
Wie, co to jest reklama i do czego służy.
Zna numery telefonów alarmowych.
Wie, w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrożenia.
Przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas burzy, wichury, pożaru, powodzi.
Umie powiadomić odpowiednie służby o wypadku.
Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw i ćwiczeń w terenie.
Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich
przeznaczeniem.
18-22 czerwca

Przygotowania
do wakacji
Respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku.
Rozumie konieczność ochrony przyrody.
Rozwiązuje test  Bezpieczne wakacje.
Wypowiada się na temat zasad przestrzegania bezpieczeństwa podczas wakacji.
Właściwie zachowuje się wobec dorosłych i rówieśników.
Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej, policji oraz numeru alarmowego 112.
Rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny trujące i niebezpieczne
dla człowieka.


niedziela, 13 maja 2018

MAJ 2018

MAJTEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
30 kwietnia – 4 maja

W mojej
ojczyźnie – Polsce
Wie, co oznaczają pojęcia: oryginał, autoportret, reprodukcja.
Wykonuje książkę kucharską „Smaki Europy”.
Zna dawne stolice Polski i wyjaśnia, co oznacza pojęcie „stolica”.
Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.
Odczytuje z mapy Europy sąsiadów Polski.
Zna majowe święta i wie, czym różnią się one od innych świąt.
Wie, co to jest konstytucja i jaką rolę pełni w państwie.
7-11 maja

Wędrówki po polskich miastach i miasteczkach
Wypowiada się na temat ciekawostek, zabytków i atrakcji Polski.
Potrafi opowiedzieć o swojej miejscowości, np. o jej zabytkach, znanych ludziach.
Wie, co oznacza pojęcie „panorama”.
Poznaje Pszczynę i jej ciekawostki.
Zapoznaje się z postacią księżnej Daisy i jej rolą w życiu ludności pszczyńskiej.
Opisuje życie i zwyczaje żubrów w parku narodowym.
14-18 maja

Podróże
po polskiej krainie
Rozpoznaje elementy w sztuce ludowej.
Odróżnia rzemiosło artystyczne i sztukę ludową od innych dzieł sztuki.
Wie, co to jest skansen i jaką on pełni rolę w kultywowaniu
tradycji.
Utożsamia się ze swoim regionem.
Jest tolerancyjny wobec mieszkańców innych regionów.
Wie, jakie niebezpieczeństwo grozi ze strony dzikich zwierząt.
Zdaje sobie sprawę z tego, że jest częścią środowiska naturalnego.
21-25 maja

Majowa kołysanka
Przygotowuje własnoręcznie prezent dla mamy z różnych
materiałów plastycznych.
Opowiada o znanych Polakach i ich zasługach (Jan Paweł II,
Stanisław Wyspiański).
Jest tolerancyjny w stosunku do innych osób, ich pochodzenia,
religii, wyglądu.
Wie, w jaki sposób można spędzać czas wolny z rodziną.
Okazuje miłość i szacunek członkom rodziny.
28 maja – 1 czerwca

Zabawy i rozrywki dzieci
Zna numery telefonów alarmowych.
Umie powiadomić odpowiednie służby o wypadku.
Zna formy spędzania wolnego czasu.
 Jest tolerancyjny wobec dzieci innych narodowości.
Zna zasady bycia dobrym kolegą.
Bierze udział w zabawach ruchowych, terenowych, respektując ich zasady.poniedziałek, 2 kwietnia 2018

KWIECIEŃ 2018

KWIECIEŃTEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
4-6 kwietnia

Woda to życie
 Wie, jakie zniszczenia powoduje człowiek w środowisku wodnym.
Wie, na czym polega praca hydrologa.
Obserwuje i prowadzi doświadczenia przyrodnicze.
Rozróżnia i nazywa przedstawicieli ryb słonowodnych i słodkowodnych.
Zna znaczenie wody dla życia.
Pokazuje na mapie największe jeziora i rzeki Polski.
Wie, że jest czas na zabawę i wypoczynek.
9-13 kwietnia

Przyroda naszym skarbem
Wykonuje ekologiczne stroje, biżuterię, przedmioty codziennego użytku.
Zna osobliwości przyrody okolicy, w której mieszka.
Docenia piękno polskiej przyrody.
Wie, co można zrobić, aby zapobiec niszczeniu środowiska.
Wyjaśnia następstwa ruchu obiegowego Ziemi.
Wymienia nazwy zwierząt znajdujące się na listach w czerwonych księgach.
Wymienia i wskazuje na mapie polskie parki narodowe.
16-20 kwietnia

Wiosna w parku,
w ogrodzie i poezji
Projektuje dywan z kwiatów – układy symetryczne, geometryczne.
Wie, na czym polega architektura zieleni.
 Korzysta w swoich pracach z różnych technik plastycznych.
Wymienia nazwy roślin i zwierząt żyjących w ogrodzie i parku.
Wie, co jest potrzebne roślinom do życia.
Wie, w jaki sposób zachowywać się podczas burzy.
Szanuje przyrodę.
23-27 kwietnia

Zwierzęta i ich opiekunowie
Wie, na czym polega praca lekarza weterynarii.
Podejmuje obowiązki domowe związane z opieką nad psem
lub innym domowym stworzeniem.
Wie, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach domowych zwierząt.
Zna rasy psów i kotów.
Zna zwyczaje kotów.
 Orientuje się w zagrożeniach ze strony psów.
Radzi sobie w sytuacji porażki i zwycięstwa.
Stosuje się do zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zabaw i zajęć ruchowych.
Zna powiedzenia o zwierzętach  i stosuje je we właściwym kontekście.
Bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.
Wie, w jaki sposób obronić się przed atakiem psa, i przyjmuje
pozycję „żółwika”.