środa, 2 października 2019

PAŹDZIERNIK 2019

Plan pracy
Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK / I

Dzięcioł – terytorialny indywidualista

Kształtowanie u dzieci zachowań prospołecznych.
Uświadomienie dzieciom niepowtarzalności i wyjątkowości każdego człowieka oraz roli koleżeństwa i przyjaźni w życiu.
Przypomnienie i utrwalenie cech dobrego kolegi, przyjaciela.
Uświadomienie dzieciom potrzeby okazywania  bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Wyjaśnienie pojęcia „ochrona gatunkowa ścisła”.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych.

PAŹDZIERNIK / II

Sójka – właścicielka dąbrowy

Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną.
Uświadamianie znaczenia zainteresowań dla rozwoju osobistego i zawodowego.
Zachęcanie do dzielenia się wiadomościami z innymi.
Rozwijanie samodzielności, aktywności,  własnej inicjatywy i inwencji twórczej.
Rozbudzenie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą.
Przestrzeganie zasad obowiązujących w zabawach.

PAŹDZIERNIK / III

Skowronek – podniebny śpiewak

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.
Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz podkreślenia znaczenia pozostałych pracowników szkoły.
Kształtowanie nawyków grzecznościowych.
Rozwijanie więzi przyjaźni ze społecznością szkolną.
Nabywanie umiejętności składania życzeń.
Kształcenie zdolności rytmiczno-tanecznych.

PAŹDZIERNIK / IV

Orzechówka – złodziejka          z TPN

Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Zapoznanie z rodzajami grzybów oraz przestrzeganie przed zbieraniem trujących grzybów.
Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej oraz zdolności plastycznych.
Rozwijanie wyobraźni oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.
Poznanie objawów zatruć grzybami i sposobu udzielania pierwszej pomocy.
Rozwijanie myślenia naukowego – umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.

PAŹDZIERNIK / V

Sroka – wścibska myślicielka

Poznanie zachowania i zwyczajów jeża, wiewiórki, niedźwiedzia – porównanie.
Rozwijanie umiejętności rozumienia świata zwierząt.
Aktywnie uczestniczenie w zabawach z pacynkami.
Rozwijanie umiejętności odróżniania sformułowania prawdziwego od fałszywego.
Aktywne uczestniczenie w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela.


PAŹDZIERNIK / I

Dzięcioł – terytorialny indywidualistaPAŹDZIERNIK / II

Sójka – właścicielka dąbrowy


PAŹDZIERNIK / III

Skowronek – podniebny śpiewak


PAŹDZIERNIK / IV

Orzechówka – złodziejka  z TPN


PAŹDZIERNIK / V

Sroka – wścibska myślicielkaniedziela, 15 września 2019

WRZESIEŃ 2019

WRZESIEŃ 2019Plan pracy świetlicy:


Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ / I

Słowik – trubadur z zarośniętych krzaków
Zapoznanie dzieci z otoczeniem świetlicowym i  innymi uczestnikami zajęć świetlicowych.
Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy – okazywanie troski, opiekuńczości.
Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie świetlicy (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).
Zapoznanie dzieci z zasadami, regułami zachowania obowiązującymi w świetlicy: reguła Donny Conway „Przybij piątkę”.

WRZESIEŃ / II

Głuszec – ginący rycerz
Podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym - rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do i ze szkoły.
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę.
Znaczenie koloru czerwonego i żółtego w przyrodzie.
Zachęcanie do spontanicznych improwizacji ruchowych do melodii.

WRZESIEŃ / III

Szpak – wielbiciel owoców

Zapoznanie z podstawowymi drzewami rosnącymi w sadzie, rozpoznawanie gatunków (grusza, jabłoń, śliwa itp.).
Wdrażanie do prawidłowego używania nazw drzew owocowych. Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie.
Poznanie znaczenia owadów w sadownictwie-zapylanie.
Zabawy dźwiękonaśladowcze – uwrażliwienie na język.

WRZESIEŃ / IV

Sóweczka – najmniejsza z polskich sów
Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem.
Budzenie zainteresowań krajoznawczych.
Kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji.
Podkreślanie odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
Poznanie legendy o  powstaniu nazwy Bojszowy.
Duma z tradycji kultury ludowej własnego regionu.
Dostosowanie swojego zachowania do wymogów środowiska.


WRZESIEŃ / I

Słowik – trubadur z zarośniętych krzaków


Powitaliśmy wszystkich uczestników świetlicy. Przypomnieliśmy sobie zasadę "Przybij piątkę".A takie zasady panują w naszej świetlicy: 


  Oto ja - technika mieszanaPoznaliśmy słowika - małego ptaszka śpiewającego. Wspólnie zorganizowaliśmy wystawę z wizerunkami ptaków. Wykonaliśmy papierowego jeżyka.

WRZESIEŃ / II

Głuszec – ginący rycerz

Przypomnieliśmy sobie zasady zachowania na ulicy. 
 

Jeż - rysowanie pastelami suchymi 


Tak spędzamy wolne chwile w świetlicy

WRZESIEŃ / III

Szpak – wielbiciel owoców

Spotkanie z wędkarzami 
Odwiedzili nas w świetlicy wędkarze z Koła nr 8 w Bieruniu Nowym i opowiedzieli o swoim hobby. Przy okazji przypomnieli dzieciom o ochronie środowiska.
Dziękujemy panom: Adamowi Dandykowi oraz Adamowi Bogaczowi.Kolorowa Pani jesień  - "malowanie" bibułą


WRZESIEŃ / IV

 Sóweczka – najmniejsza z polskich sów

To był regionalny tydzień. Poznaliśmy legendy o powstaniu nazwy "Bojszowy". Dowiedzieliśmy się, gdzie leżą Bojszowy i z jakimi miejscowościami sąsiadują. 
Przenieśliśmy się do lasu bojszowskiego i przypomnieliśmy sobie, jakie tam można spotkać zwierzęta. Na zajęciach plastycznych namalowaliśmy sowę nocą.