sobota, 3 grudnia 2016

GRUDZIEŃ 2016

GRUDZIEŃ 2016
 Nasze plany w tym miesiącu ...

Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

I TYDZIEŃ
KAŻDY MOŻE
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM
Zapoznanie z historią biskupa Mikołaja
Dawanie radości innym – tradycja obdarowywania
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy

II TYDZIEŃ
ZIELONY GOŚĆ
W ŚWIETLICY
Utrwalenie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym
Narodzeniem na świecie
Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się
świętami
Zachęcenie do wykonywania świątecznych dekoracji i stroików

III, IV TYDZIEŃ
ŚWIĄTECZNA CEPELIADA
(2 tygodnie)

Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w naszym kraju (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych)
 Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów)
Organizowanie zabaw z żnymi przyborami
środa, 9 listopada 2016

LISTOPAD 2016

Nasze plany w tym miesiącu ...


Sowa z liści

Nasze biało-czerwone 

Melodie patriotyczne 

Leć Orle, leć... 


Jubileusz naszej szkoły