niedziela, 7 kwietnia 2019

KWIECIEŃ 2019

Plan pracy


Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

KWIECIEŃ / I
Sprawdzimy, w którym parku mają inkubatory
LUBLIN, ZAMOŚĆ
Poleski Park Narodowy

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią
Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza)
Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

KWIECIEŃ / II, III
Zrobimy najpiękniejszą kurpiowską palmę
BIAŁYSTOK

Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych
Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych

KWIECIEŃ / IV
Dowiemy się, czy Kopernik jadał pierniki
TORUŃ
Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia
Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.Sprawdzimy, w którym parku mają inkubatory


        Naszą podróż rozpoczęliśmy od poznania "Legendy o Czarciej Łapie". Okazało się, że w Lublinie można odszukać ślady z nią związane. Obejrzeliśmy także zabytki związane z tym miastem.
        Kolejnym przystankiem był Zamość - Padwa Północy -  i wędrówka po jego zakątkach. 
        Przenieśliśmy się także do  Roztoczańskiego Parku Narodowego, by podglądać przyrodę. Wiemy co to znaczy taniec żurawi i  jak współpracują w grupie oraz kto się cietrzewi i dlaczego. 

Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie:
Spotkanie czytelnicze "Bajki dzieciństwa naszych Rodziców i Dziadków" - czytanie zapomnianych bajek
Zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego przeczytania bajki, a następnie udaliśmy się na boisko, gdzie pod kierunkiem pani Natalii Sikory uczyliśmy się, jak  robić  wielkie  bańki mydlane  oraz skręcaliśmy zabawki z baloników. 


 Zrobimy najpiękniejszą kurpiowską palmę
 Dowiemy się, czy Kopernik jadał pierniki

niedziela, 24 marca 2019

MARZEC 2019

Plan pracy:

Blok tematyczny
Zadania dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC / I
Poszukamy bursztynu nad Bałtykiem
KOSZALIN, KOŁOBRZEG
Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

MARZEC / II
Zatrzymamy się w  planetarium w Zielonej Górze
ZIELONA GÓRA
Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom wspólne twórcze działanie.

MARZEC / III
Poznamy tajemnice "zamkowego" giganta
OLSZTYN, FROMBORK
Wdrażanie dzieci do obserwacji zjawisk zachodzących wraz ze
zmianą pór roku charakterystycznych dla przedwiośnia.
Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
Uświadomienie konieczności poszanowania przyrody i troski o nią.
Doskonalenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

MARZEC / IV
Pojedziemy z Panem Samochodzikiem pod Grunwald
GRUNWALD, MALBORK
Rozwijanie zainteresowania najnowszymi osiągnięciami technicznymi człowieka.
Podkreślenie patriotyzmu jako cechy narodowej Polaków.
Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy
Dokładne i na miarę swoich możliwości wykonywanie  zadania ruchowego według instrukcji.


Poszukamy bursztynu nad Bałtykiem
       
  Zajęcia rozpoczęliśmy od poznania legendy "O kamienistym polu Mateusza". Wiemy, skąd nad naszym morzem wziął się bursztyn i co to był Bursztynowy Szlak. Przy okazji obejrzeliśmy prawdziwe wyroby z bursztynu: wisiorki, pierścionki i figurki. 

Na dnie naszego morza - praca plastycznaZabytki Kołobrzegu - praca plastyczna  Zatrzymamy się w  planetarium w Zielonej Górze
 

     Spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle legendą i opowieściami o Bachusie - bogu winorośli i urodzaju. Przeglądnęliśmy miejsca na mapie, gdzie znajdują się figurki dzieci Bachusa. Dowiedzieliśmy się także, ze Zielona Góra to miasto srok - podobno leguję tam aż 715 par.  Zaprosiliśmy kilka do naszej świetlicy - zdobią teraz nasze drzewko. 
        Zorganizowaliśmy sobie także wirtualną wycieczkę do Muzeum Ziemi Lubuskiej - nam najbardziej spodobała się  sala zegarowa. Sporo dowiedzieliśmy się także o ogrodzie botanicznym i jego mieszkańcach: surykatkach i pawiach. 


 Świetlicowa Akademia Sztuki 
Paw - malowanie na koszulce z folii


 Świetlicowa Akademia Sztuki 
 Wiosenne kwiaty - praca 3D.

 Poznamy tajemnice "zamkowego" giganta
        Kolejny przystanek w poznawaniu naszej Polski znajduje się we Fromborku i Olsztynie. Także te miasta mają  swoje legendy, np. "O rybaku Marcinie" oraz "O św. Jakubie".
Dowiedzieliśmy się, że w miastach tych mieszkał Mikołaj Kopernik - nasz wielki astronom. 
 Chcąc uczcić jego dorobek wykonaliśmy pracę plastyczną związaną z niebem. 
         Podobała nam się także  prezentacja ptaków zamieszkujących Warmię i Mazury.  Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie:
Założenie Słownika Gwary Regionalnej
Spotkaliśmy  się z paniami Gabrielą Sklorz oraz Haliną Wietrzny - podczas godzinnej zabawy powstał "Wiosenny słownik gwary śląskiej". Dziękujemy za spotkanie.


Przywitanie
  Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie:
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami rzadko spotykanych zawodów 
Na spotkanie z naszą gromadką świetlicową wyraził zgodę pan Marcin Bereza -  pszczelarz. Opowiedział nam on o budowie ula oraz życiu i zwyczajach  pszczół. Była także degustacja miodu. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 


 Pierwsze śpiewy ptaków - praca plastyczna

 
 Pojedziemy z Panem Samochodzikiem pod Grunwald

         Zajęcia tym razem rozpoczęliśmy od obejrzenia fotografii przedstawiających rycerza. Był to rycerz zakonu krzyżackiego. Poznaliśmy ciekawostki z życia braci na zamku w Malborku oraz kilka legend.
         Przenieśliśmy się także na Żuławy Wiślane, by poznać czym charakteryzuje się obszar depresyjny. Niemałą atrakcją okazała się pochylnia na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego.


Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie: 
Zorganizowanie wystawy pt. Bohaterzy z sąsiedztwa
W naszej świetlicy zorganizowaliśmy wystawę przedstawiającą najbardziej znanych mieszkańców Bojszów: Alojzego Lysko - pisarza, posła, Romana Horsta - kronikarza, Józefa Kłyka - reżysera amatora, Zbigniew Wunsch - solista oper, Witold Bańka - minister sportu, Dawid Tomala - lekkoatleta. 

Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie: 
Zorganizowanie spotkania z ciekawymi ludźmi tworzącymi historię miejscowości
Do świetlicy zaprosiliśmy pana Romana Horsta - kronikarza Bojszów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Człowiek Roku 2013 województwa śląskiego. 
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, ze pan Roman ma wiele pasji:  pisze kroniki, miał swój udział w organizację przeglądów zespołów kolędowych, Biegu Ulicznego „Od Jana do Jana”, dożynkowych rajdów utoplców pszczyńskich, przeglądów teatrzyków przedszkolnych i szkolnych, okolicznościowych zawodów wędkarskich i skatowych, turniejów wiedzy pożarniczej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

Międzynarodowy Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" 
Zadanie: 
Polska Wiosna - grupowa praca plastyczna