niedziela, 3 grudnia 2017

GRUDZIEŃ 2017

GRUDZIEŃ 2017


TEMAT TYGODNIA
CELE. Wychowanek:
4-8 grudnia

Sprawiamy przyjemność innym i sobie

Wie, że należy pomagać potrzebującym, w tym
niepełnosprawnym.
Uczestniczy w treningu zdrowotnym.
Rozpoznaje zwierzęta egzotyczne.
Określa środowisko życia zwierząt egzotycznych, kontynent
i pokazuje na mapie.
Odróżnia pojęcia: przyjaciel, kolega.
Wyraża empatię za pomocą słów i gestów.
11-15 grudnia
18-22 grudnia

Z pierwszą gwiazdką
Wykonuje przedmioty użytkowe z papieru.
Zna podstawowe zasady savoir-vivre’u przy stole.
Zna zwyczaje bożonarodzeniowe.
Wie, że prawda zawsze zwycięża.
Ma świadomość pomocy innym.
Rozwiązuje zagadki.
Słucha muzyki i określa jej cechy.
 Planuje i tworzy twórcze prace plastyczno-techniczne.


Mikołaj z pudełka po kaszy